Standartinė I/O Spausdinti
( 3 Votes )
Parašė Vidmantas Šarkys   

Įvestis

Įvestis - tai tam tikrų duomenų nuskaitymas, jų patalpinimas atmintyje. Įvestį galime nusakyti ir kaip vartotojo reikšmių priskyrimą kintamiesiems. Pastarąjį apibrėžimą turėtų puikiai iliustruoti šis pavyzdys:

Demonstruojamas metodas input() ir yra skirtas būtent duomenų įvesčiai Python programavimo kalboje. Tiesa, akis gali apgauti jo naudojimo specifika - gali atrodyti, jog kintamajam x priskiriame simbolių seką, esančią tarp skliaustų. Iš tiesų kintamasis x reikšmės, įvykdžius šį sakinį interpretatoriuje, dar neturi. Tarp kabučių esantis sakinys - tai programos bei vartotojo "bendravimui" palengvinti skirta frazė. Štai tuomet, įvedus reikšmę, galime su kintamuoju elgtis pagal mūsų poreikius.

Atkreipkime dėmesį į tai, jog įvesta reikšmė bus simbolinio tipo. Vadinasi, norėdami panaudoti ją, pavyzdžiui, skaičiavimams (jei ji skaitinė), turėsime naudotis tipų konvertavimo metodais.

Išvestis

Duomenų išvesčiai konsolėje naudojamas metodas print(). Jo naudojimo specifika ganėtinai elementari (žr. ankstesnį pavyzdį). Išvesti print() pagalba galime tiek tekstinę, tiek skaitinę informaciją, tiek visą duomenų struktūrą (ar keletą jos elementų). Tiesa, kartais norisi modifikuoti išvesties išvaizdą. Apžvelkime keletą naudingų metodų būtent tam.

Metodai rjust(), ljust(), center() naudojami tekstinės informacijos (būtent tekstinės - todėl kartais tenka naudoti str() arba analogišką tipo konvertavimo būdą) lygiavimui. Skliaustuose esanti sveikojo skaičiaus reikšmė nurodo, kiek simbolių pozicijų gali būti panaudota lygiavimo reikmėms. Jei skaičiaus reikšmė mažesnė už simbolių sekos ilgį, metodas bus neveiksmingas. Priešingu atveju - lygiavimo efektui sudaryti bus naudojami tarpai, kaip pademonstruota pavyzdyje.

Metodas zfill() paprasčiausiai užpildo tuščias vietas nuliais, jei nurodytas skaičius yra didesnis už simbolinės sekos ilgį. Tai ypatingai naudinga, jei norime vienoje vietoje atvaizduoti keletą skaičių, kurie ženkliai skiriasi savo dydžiu.

Metodas format() kiek primena kintamųjų reikšmių išvestį C kalboje. Jis leidžia sukurti tam tikrus "rėmus", į kuriuos bus įrašomos norimos reikšmės. Tuo galima sėkmingai pasinaudoti tais atvejais, kai tenka išvedinėti besikeičiančią informaciją, bet norima minimizuoti kodo perrašinėjimą.