Ciklas REPEAT Spausdinti
( 4 Votes )

Parašė Vidmantas Šarkys   

Nagrindėdami FOR ir WHILE ciklus galėjome pastebėti jų panašumus. Mūsų nagrinėjamasis turi daugybę panašumų su WHILE ciklu. Vienintelis skirtumas tarp jų - aprašymo būdas.

program skaitmenys;

var x, k, nr : integer;
begin
WriteLn('Įveskite skaičių: ');
ReadLn(x);
Repeat
begin
x := x div 10;
nr := nr + 1;
end
Until x = 0;
WriteLn(nr);
ReadLn;
end.

Šį pavyzdį nagrinėjome apžvelgdami WHILE ciklą. Programą perdarėme taip, kad skaičiavimas būtų atliekamas cikle REPEAT. Po žodžio "Repeat" eina sakinys(-iai), kurį reikia kartoti. Matome, kad blokas, kuriame vyksta dalyba ir skaitmenų skaičiavimas, yra įsiterpęs į ciklo sąlygos aprašymą, o ne už jo, kaip tapo įprasta nagrinėjant kitus ciklus. Žodis Until žymi sąlygą, kuriai esant ciklas nutrūks.

REPEAT yra rečiausiai naudojamas ciklas, kadangi aprašinėti jo sąlygą yra nepatogu. Geriausiai jį naudoti tuomet, kai vykdomieji ciklo sakiniai yra trumpi ir sutalpinami į vieną eilutę. Tuomet sąlyga tampa aiškesnė ir patrauklesnė akiai. Kurdami šį, kaip ir WHILE ciklą, nepamirškite padaryti taip, kad sąlygoje esantis kintamasis įvykdymo procese keistų savo reikšmes, kitaip susidursime su begalinio ciklo problema.